Akutplacering (3+3)

Serviceloven § 4 stk. 4

Team24Syv tilbyder som noget nyt akutanbringelse til unge efter Lov om Social Service § 4 stk. 4. Denne ydelse kan foranstaltes i en periode op til 3 uger med mulighed for yderligere 3 ugers forlængelse.

Ved akut behov for at placere en borger, hvor der ikke findes et egnet godkendt tilbud, kan et ikke-godkendt tilbud dog indgå i kommunens forsyning i op til 3 uger uden socialtilsynets godkendelse. Socialtilsynet skal orienteres om anvendelsen og kan, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om forlængelse af anvendelsen i yderligere 3 uger. For en gennemgang af reglerne om godkendelse af sociale tilbud henvises til Vejledning om socialtilsyn.”

Hvorfor en akutplacering?

En akut placering i døgnregi kan i nogle tilfælde blive nødvendig, hvis en borger vurderes at mistrives så meget i hjemmet eller i et tilbud, at der er behov for et hurtigt miljøskifte. Det kan eksempelvis være:

  • ​Sammenbrud i anbringelse ved plejefamilie
  • ​Sammenbrud i anbringelse ved opholdssted
  • ​Akut behov for anbringelse

Denne timeout periode kan give mulighed for at opkvalificere valg af næste foranstaltning/opholdssted.

Ligeledes giver det den anbringende kommune 3-6 uger til at finde et tilbud, der kan genskabe trivslen hos borgeren.

Pris:

Prisen for denne foranstaltning er som følger:

  • 3 uger: 186.690.-
  • 6 uger: 373.380.-
  • Dette er prisen for 1:1-dækning.
  • Ønskes der dækning ud over 1:1, faktureres disse timer med 345 kr/timen

Tilbuddet kan ikke forlænges ud over de maksimale seks uger og bestiller er selv godkendende og tilsynsførende myndighed.

Kontakt

Såfremt du ønsker yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte

Socialrådgiver Johanne Andersen, tele: 51156802, mail: Johanne.andersen@team24syv.dk

Koordinator Anders Christiansen, tele: 60157106, mail: anders.christiansen@team24syv.dk

Gennem Team24Syv udarbejdes der i perioden en rapport, der beskriver borgerens udfordringer, potentialer og effektive indsatser, der kan bidrage til fx tilpasning af udarbejdelsen af handleplaner efter §§140 og 141.

Vi tilbyder i denne løsning erfarne, uddannede pædagoger og socialrådgivere. Der også kan medvirke til en potentiel god overgang til opstarten på et mere permanent tilbud.

Ligeså tilbyder vi gerne deltagelse på et personalemøde med overlevering til en samlet personalegruppe, således det videre forløb successikres bedst muligt.

Hvor?

Tilbuddet er matrikelløst. I samarbejde med anbringende kommune etableres en passende fysisk ramme for foranstaltningen.

En akutplacering i praksis

En akutplacering er en intensiv foranstaltning med en normering på 1:1 24 timer i døgnet. Dette skal sikre borgerens bedst mulige forudsætning for at genvinde trivsel, ligesom det sikrer Team24Syv bedst mulig forudsætning for at lære borgeren at kende, således et adækvat datamateriale kan udarbejdes til den fremtidige placering.

Personalegruppen består af erfarne pædagoger, som matches efter borgerens behov.​​

Team24syv 

Åstrupvej 53b, 9800 Hjørring

CVR: 39221756

Kontakt os

Hovednr.: 24 79 87 81

Telefon: 51 15 68 02

E-mail: info@team24syv.dk

Sikker E-mail: sikkerpost@team24syv.dk