Flex Bostøtte

Serviceloven § 85​​

Målgruppe

 • Borgere der har brug for særlig støtte, men har vanskeligt ved at tage imod den.
 • Borgere der er visiteret til et botilbud, men som ikke er indstillet på at opgive egen bolig og flytte ind i et døgntilbud.
 • Borgere der bor i et botilbud og ønsker udflytning til selvstændig bolig
 • Borgere der er visiteret til et botilbud ogi ventetiden har brug for massiv støtte.
 • ​Borgeren har et massivt behov for omfattende støtte/hjælp i alle daglige gøremål/faste daglige samtaler samt ad hoc samtaler.
 • Borgeren har ofte behov for personalekontakt døgnet rundt.

Fokus i Flex Bostøtte

Der ydes Flex Bostøtte i borgerens eget hjem. Støtten kan leveres på alle tider af døgnet.

Team24syvs personale støtter borgeren i udvikling og vedligeholdelse af de færdigheder borgeren allerede besidder, samtidig kompenseres for det, der ikke kan udvikles

​Team24syv tilbyder:

 • Bostøtte
 • Kontaktperson
 • Efterværn
 • Støttet og overvåget samvær
 • Familiebehandling
 • Praktisk pædagogisk støtte​

Team24syvs personale består af pædagoger og socialrådgivere. Borgeren kan opnå kontakt hele døgnet.

Team24syv dokumenterer, evaluerer og regulerer indsatsen efter behov.

Kontakt Team24syv på telefon: 51156802 eller sikkerpost@team24syv.dk​

Udover støtte direkte til borgeren ses følgende funktioner at være nødvendige for at understøtte og stabilisere borgerens samlede situation:

 • ​Kontinuitet i pårørendekontakt
 • ​Kontaktperson for boligområde (boligforening, varmemester, naboer m.m.)
 • ​Kontaktperson for hjemmepleje, psykiatri, misbrugscenter og andre offentlige instanser.
 • ​Kontaktperson for butikker i nærområdet.

Der vil være tæt opfølgning med visiterende forvaltning.

Der vil være fokus på et tæt samarbejde med psykiatrisk afd., distriktspsykiatrien, misbrugsbehandling, kriminalforsorg, mm.

Der udarbejdes efter anmodning VUM og statusbeskrivelser, som grundlag for en ensartet og systematisk vurdering af borgerens funktionsniveau.

Personale

 • Team24syvs personale holdes løbende opdateret på de faglige metoder, så de kan indgå i det tværfaglige samarbejde med kommunerne om bl.a. VUM, handleplaner etc.
 • Team24syv har en tværfaglig personalegruppe bestående af pædagoger, pædagogisk konsulent, socialrådgivere og sundhedspersonale.
 • Der benyttes psykolog som ekstern supervisor til de pædagogiske teams.
 • Team24syvs socialrådgivere varetager samarbejdet og den koordinerende funktion med kommunerne.​

Team24syv 

Åstrupvej 53b, 9800 Hjørring

CVR: 39221756

Kontakt os

Hovednr.: 24 79 87 81

Telefon: 51 15 68 02

E-mail: info@team24syv.dk

Sikker E-mail: sikkerpost@team24syv.dk