Bostøtte og Flex Bostøtte

Serviceloven § 85​

Bostøtte

Målgruppe

Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Borgere med behov for støtte aften, weekender og helligdage.

Ydelse

 • Alternativ til botilbud
 • Udvikling af personlige og sociale kompetencer
 • ADL
 • Kommunikation
 • Egenomsorg
 • Økonomi​

Pris:

Kontakt Team24syv og få en pris der omfatter:

 • ATA-timer
 • Mødeaktivitet
 • Dokumentation
 • Kørsel


Idet behovet for mødeaktiviteter og dokumentationsbehov kan variere meget, aftales omkostningen hertil fra opgave til opgave.​

Flex Bostøtte

Målgruppe

 • Borgere der har brug for særlig støtte, men har vanskeligt ved at tage imod den.
 • Borgere der er visiteret til et botilbud, men som ikke er indstillet på at opgive egen bolig og flytte ind i et døgntilbud.
 • Borgere der bor i et botilbud og ønsker udflytning til selvstændig bolig
 • Borgere der er visiteret til et botilbud ogi ventetiden har brug for massiv støtte.
 • ​Borgeren har et massivt behov for omfattende støtte/hjælp i alle daglige gøremål/faste daglige samtaler samt ad hoc samtaler.
 • Borgeren har ofte behov for personalekontakt døgnet rundt.

Fokus i Flex Bostøtte

Der ydes Flex Bostøtte i borgerens eget hjem. Støtten kan leveres på alle tider af døgnet.

Team24syvs personale støtter borgeren i udvikling og vedligeholdelse af de færdigheder borgeren allerede besidder, samtidig kompenseres for det, der ikke kan udvikles

Udover støtte direkte til borgeren ses følgende funktioner at være nødvendige for at understøtte og stabilisere borgerens samlede situation:

 • ​Kontinuitet i pårørendekontakt
 • ​Kontaktperson for boligområde (boligforening, varmemester, naboer m.m.)
 • ​Kontaktperson for hjemmepleje, psykiatri, misbrugscenter og andre offentlige instanser.
 • ​Kontaktperson for butikker i nærområdet.

Der vil være tæt opfølgning med visiterende forvaltning.

Der vil være fokus på et tæt samarbejde med psykiatrisk afd., distriktspsykiatrien, misbrugsbehandling, kriminalforsorg, mm.

Der udarbejdes efter anmodning VUM og statusbeskrivelser, som grundlag for en ensartet og systematisk vurdering af borgerens funktionsniveau.

Personale

 • Team24syvs personale holdes løbende opdateret på de faglige metoder, så de kan indgå i det tværfaglige samarbejde med kommunerne om bl.a. VUM, handleplaner etc.
 • Team24syv har en tværfaglig personalegruppe bestående af pædagoger, pædagogisk konsulent, socialrådgivere og sundhedspersonale.
 • Der benyttes psykolog som ekstern supervisor til de pædagogiske teams.
 • Team24syvs socialrådgivere varetager samarbejdet og den koordinerende funktion med kommunerne.

Team24syv 

Åstrupvej 53b, 9800 Hjørring

CVR: 39221756

Kontakt os

Hovednr.: 24 79 87 81

Telefon: 51 15 68 02

E-mail: info@team24syv.dk

Sikker E-mail: sikkerpost@team24syv.dk