Familiebehandling & praktisk pædagogisk støtte

Serviceloven § 52 stk.3 nr.2.​

Team24syv yder ambulant familiebehandling eller praktisk pædagogisk støtte til familier, børn og unge, der er anbragte eller risikerer at blive anbragt. Team24syvs indsats leveres ofte til familier med anbringelsestruede børn, eller hvor børn bliver hjemgivet fra anbringelsesstedet. Team24syv yder primært støtte til familier i Region Nordjylland, herunder Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev og Aalborg. Der kan også ydes støtte med familiebehandling i akutte sager uden for Region Nordjylland.

Målgruppen:

 • Familier med hjemmeboende børn, der har behov for konkret vejledning til at drage omsorg for deres barns udvikling og for familien generelt.
 • Familier med et barn eller en ung der er anbragt uden for hjemmet, hvor der arbejdes henimod en hjemgivelse
 • Familier, hvor der er mulighed for at arbejde på, at undgå en anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet.
 • Familier, som har behov for en kortvarig indsats, i form af observation eller undersøgelse.​

Indsats for målgruppen defineres ud fra følgende kriterier

 1. Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet.
 2. Intensiv praktisk pædagogisk støtte i hjemmet. Bekymringen er af sådan en karakter, at der er usikkerhed omkring forældrenes kompetence til at drage omsorg for barnet/den unge.
 3. Kompenserende praktisk pædagogisk støtte i hjemmet. Forældrene mangler forældrekompetencer i forhold til at drage tilstrækkelig omsorg for barnet på det praktiske område.​

Spædbarn / familie​

Team24syv har erfaring med at observere og støtte familier der kommer hjem med deres nyfødte barn.

Team24syv kan varetage opgaven alene eller sammen med kommunens egne leverandører.

Team24syv tilbyder et pædagogisk, sundhedsfagligt og socialfagligt team.​

Indsatser med familiebehandling

 • Observationer af spædbørn og familier med henblik på at afdække potentialer, ressourcer, udfordringer, familiedynamik og samspil.
 • Hjemmebaseret kompenserende indsats ved både praktiske og pædagogiske opgaver.
 • Der er fokus på at øge barnets og familiens trivsel, gennem udvikling af forældrenes mentaliseringsevne.
 • Der arbejdes ofte ud fra en sikkerhedsplan med afsæt i Signs of Safety.

Team24syv 

Åstrupvej 53b, 9800 Hjørring

CVR: 39221756

Kontakt os

Hovednr.: 24 79 87 81

Telefon: 51 15 68 02

E-mail: info@team24syv.dk

Sikker E-mail: sikkerpost@team24syv.dk