Familiebehandling / Praktisk pædagogisk støtte

Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet jf. SEL § 52 stk.3 nr.2.​

Målgruppe:

 • Familier med hjemmeboende børn, der har behov for konkret vejledning til at drage omsorg for deres barns udvikling og for familien generelt.
 • Familier med et barn eller en ung der er anbragt uden for hjemmet, hvor der arbejdes henimod en hjemgivelse
 • Familier, hvor der er mulighed for at arbejde på, at undgå en anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet.
 • Familier, som har behov for en kortvarig indsats, i form af observation eller undersøgelse.​

Indsats for målgruppen defineres ud fra følgende kriterier:

 1. Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet.
 2. Intensiv praktisk pædagogisk støtte i hjemmet. Bekymringen er af sådan en karakter, at der er usikkerhed omkring forældrenes kompetence til at drage omsorg for barnet/den unge.
 3. Kompenserende praktisk pædagogisk støtte i hjemmet. Forældrene mangler forældrekompetencer i forhold til at drage tilstrækkelig omsorg for barnet på det praktiske område.​

Pris:

Kontakt Team24syv og få en pris der omfatter

 • ATA timer
 • Mødeaktivitet
 • Dokumentation
 • Kørsel​

Team24syv tilbyder:

 • Bostøtte
 • Kontaktperson
 • Efterværn
 • Støttet og overvåget samvær
 • Familiebehandling
 • Praktik pædagogisk støtte

Team24syvs personale består af pædagoger og socialrådgivere. Borgeren kan opnå kontakt hele døgnet.

Team24syv dokumenterer, evaluerer og regulerer indsatsen efter behov.

Kontakt Team24syv på telefon: 51156802 eller sikkerpost@team24syv.dk​

Team 24 Syv I/S 

Åstrupvej 53, 9800 Hjørring

CVR: 39221756

Kontakt os

Telefon: 51 15 68 02

E-mail: info@team24syv.dk