Housind First

§ 85a – Indsats mod hjemløshed.

  • ​Stabilisering af boligsituation er udgangspunkt for at arbejde med borgerens andre problemstillinger.
  • ​Bygger på begreber som Empowerment og Recovery.
  • ​Styrke borgerens samlede livssituation, med udgangspunkt i borgerens tanker, ønsker og behov funderet i en mentaliseringsbaseret, vedholdende tilgang hvor fagpersonerne ser bag om borgerens adfærd og problemer, for at kunne forstå borgerens perspektiver og handlemuligheder.
  • ​Fleksibilitet
  • ​Døgndækning
  • ​Sundhedsfaglig/pædagogfaglig indsats
  • ​Individuelt tilrettelagt støtte med mulighed for op- og nedjustering efter behov.
  • ​Samarbejde med andre behandlingstilbud
  • ​Dokumentation

Fleksibilitet

Indsatsen skal være tilgængelig for borgeren på alle tider af døgnet. Det må antages at borgeren har behov for støtte både i sene aftentimer som i weekender. Det er væsentligt at støtten kan ydes når der er behov for det, da dette er en medvirkende del af at borgeren integreres i den bolig og det boligmiljø de har.

Døgndækning

Den døgndækkede indsats er et kerneelement i forhold til at rumme tidligere beboere fra botilbud. Det er væsentligt, at borgere modtager et tryghedsskabende tilbud, når der opstår usikkerhed/utryghed i nattetimerne. Det tænkes, at tilbuddet i udgangspunktet vil kunne dækkes telefonisk, hvor den primære funktion er tryghed for borgeren. 

Sundhedsfaglig/pædagogfaglig indsats

I forhold til personalesammensætningen, vurderes det at det sundhedsfaglige personale vil udgøre 75 % af normeringen. Sundhedsfagligt personale, med erfaring fra psykiatri og bosteder kan udføre forskelligartede pleje- og praktiske opgaver samt forestå medicinhåndtering. Det sundhedsfaglige team vil have tilknyttet en pædagogfaglig medarbejder, som vil være aktuel i forhold til koordinerende- aktivitets- og netværksskabende aktiviteter.​

Individuelt tilrettelagt støtte med mulighed for op- og nedjustering efter behov

Det må antages at borgeren har et varieret støttebehov. Det er væsentligt at indsatsen ikke overstiger det nødvendige ligesom der skal leveres den nødvendige støtte ved behov. Der skal derfor være mulighed for at justere indsatsen fra dag til dag.

Samarbejde med andre behandlingstilbud

Der skal etableres et kontinuerligt samarbejde med andre behandlingsinstanser. Det skal medvirke til at den leverede støtte er så smidig og dækkende som muligt i forhold til hele borgerens samlede behandlingstilbud.

Dokumentation

Der skal udarbejdes et dokumentationsredskab der kan beskrive og evaluere borgerens samlede ressourcer/problemstilling samt relevante metoder i forhold til borgeren. Dette med henblik på at vurdere og beskrive borgerens progression.

Team24syv kan levere hele indsatsen eller i samarbejde med kommunens egne aktører.

Team24syv 

Åstrupvej 53b, 9800 Hjørring

CVR: 39221756

Kontakt os

Hovednr.: 24 79 87 81

Telefon: 51 15 68 02

E-mail: info@team24syv.dk

Sikker E-mail: sikkerpost@team24syv.dk