Matrikelløs botilbud

Serviceloven § 85​

Målgruppe

  • Borgere der har behov for særlig støtte, men har vanskeligt ved at tage imod den.
  • Borgere der er visiteret til et botilbud, men som ikke er indstillet på at opgive egen bolig og flytte ind i et døgntilbud.
  • Borgere der bor i et botilbud og ønsker udflytning til selvstændig bolig
  • Borgere der er visiteret til et botilbud og i ventetiden har behov for massiv støtte.
  • ​Borgeren har et massivt behov for omfattende støtte/hjælp i alle daglige gøremål/faste daglige samtaler samt ad hoc samtaler.
  • Borgeren har ofte behov for personalekontakt døgnet rundt.

Fokus i Bostøtte

Der ydes bostøtte i borgerens eget hjem. Støtten kan leveres på alle tider af døgnet.

Team24syvs personale støtter borgeren i udvikling og vedligeholdelse af de færdigheder borgeren allerede besidder, samtidig kompenseres for det, der ikke kan udvikles

Udover støtte direkte til borgeren ses følgende funktioner at være nødvendige for at understøtte og stabilisere borgerens samlede situation:

  • ​Kontinuitet i pårørendekontakt
  • ​Kontaktperson for boligområde (boligforening, varmemester, naboer m.m.)
  • ​Kontaktperson for hjemmepleje, psykiatri, misbrugscenter og andre offentlige instanser.
  • ​Kontaktperson for butikker i nærområdet.​

Team24syv 

Åstrupvej 53b, 9800 Hjørring

CVR: 39221756

Kontakt os

Hovednr.: 24 79 87 81

Telefon: 51 15 68 02

E-mail: info@team24syv.dk

Sikker E-mail: sikkerpost@team24syv.dk