Bostøtte og Flex-Bostøtte

Serviceloven § 85​

I Team24syv har vi kompetent personale, der yder Bostøtte og Flex-bostøtte for borgere i Aalborg, Hjørring, Frederikshavn og resten af Nordjylland. Vi modtager også sager og akut anbringelse fra resten af landet.

Du kan herunder læse nærmere om vores tilbud om Bostøtte og Flex-bostøtte, og hvem tilbuddet gælder for.

Bostøtte

Målgruppe

Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Borgere med behov for støtte aften, weekender og helligdage.

Ydelse

 • Alternativ til botilbud
 • Udvikling af personlige og sociale kompetencer
 • ADL
 • Kommunikation
 • Egenomsorg
 • Økonomi​

Flex-Bostøtte

Målgruppe

 • Borgere der har behov for særlig støtte, men har vanskeligt ved at tage imod den.
 • Borgere der er visiteret til et botilbud, men som ikke er indstillet på at opgive egen bolig og flytte ind i et døgntilbud.
 • Borgere der bor i et botilbud og ønsker udflytning til selvstændig bolig
 • Borgere der er visiteret til et botilbud og i ventetiden har behov for massiv støtte.
 • ​Borgeren har et massivt behov for omfattende støtte/hjælp i alle daglige gøremål/faste daglige samtaler samt ad hoc samtaler.
 • Borgeren har ofte behov for personalekontakt døgnet rundt.

Fokus i Flex-Bostøtte

Der ydes Flex-bostøtte i borgerens eget hjem. Støtten kan leveres på alle tider af døgnet.

Team24syvs personale støtter borgeren i udvikling og vedligeholdelse af de færdigheder borgeren allerede besidder, samtidig kompenseres for det, der ikke kan udvikles

Udover støtte direkte til borgeren ses følgende funktioner at være nødvendige for at understøtte og stabilisere borgerens samlede situation:

 • ​Kontinuitet i pårørendekontakt
 • ​Kontaktperson for boligområde (boligforening, varmemester, naboer m.m.)
 • ​Kontaktperson for hjemmepleje, psykiatri, misbrugscenter og andre offentlige instanser.
 • ​Kontaktperson for butikker i nærområdet.​

Der vil være tæt opfølgning med visiterende forvaltning.

Der vil være fokus på et tæt samarbejde med psykiatrisk afd., distriktspsykiatrien, misbrugsbehandling, kriminalforsorg, mm.

Der udarbejdes efter anmodning VUM og statusbeskrivelser, som grundlag for en ensartet og systematisk vurdering af borgerens funktionsniveau.​

Vi tilbyder også familiebehandling. Læs mere om det her.

Personale

 • Team24syvs personale holdes løbende opdateret på de faglige metoder, så de kan indgå i det tværfaglige samarbejde med kommunerne om bl.a. VUM, handleplaner etc.
 • Team24syv har en tværfaglig personalegruppe bestående af pædagoger, pædagogisk konsulent, socialrådgivere og sundhedspersonale.
 • Der benyttes psykolog som ekstern supervisor til de pædagogiske teams.
 • Team24syvs socialrådgivere varetager samarbejdet og den koordinerende funktion med kommunerne.

Kontakt os og hør mere

Kontakt Team24syv for at høre mere om vores arbejde og få en pris på bostøtte pris der omfatter:
​ 

 • Kørsel
 • Mødeaktivitet
 • Dokumentation
 • ATA-timer


​Eftersom der kan være varierende behov for mødeaktiviteter og dokumentation, laver vi en aftalte til hver enkelt opgave om omkostningerne heraf.

Team24syv 

Åstrupvej 53b, 9800 Hjørring

CVR: 39221756

Kontakt os

Hovednr.: 24 79 87 81

Telefon: 51 15 68 02

E-mail: info@team24syv.dk

Sikker E-mail: sikkerpost@team24syv.dk