Bostøtte

Serviceloven § 85​

Målgruppe

Bostøtte er til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Borgere med behov for støtte aften, weekender og helligdage.

Ydelser inden for bostøtte

  • Alternativ til botilbud
  • Udvikling af personlige og sociale kompetencer
  • ADL
  • Kommunikation
  • Egenomsorg
  • Økonomi

​Der vil være tæt opfølgning med visiterende forvaltning.

Der vil være fokus på et tæt samarbejde med psykiatrisk afd., distriktspsykiatrien, misbrugsbehandling, kriminalforsorg, mm.

Der udarbejdes efter anmodning VUM og statusbeskrivelser, som grundlag for en ensartet og systematisk vurdering af borgerens funktionsniveau.​

Vi tilbyder også familiebehandling. Læs mere om det her.

Personale

  • Team24syvs personale holdes løbende opdateret på de faglige metoder, så de kan indgå i det tværfaglige samarbejde med kommunerne om bl.a. VUM, handleplaner etc.
  • Team24syv har en tværfaglig personalegruppe bestående af pædagoger, pædagogisk konsulent, socialrådgivere og sundhedspersonale.
  • Der benyttes psykolog som ekstern supervisor til de pædagogiske teams.
  • Team24syvs socialrådgivere varetager samarbejdet og den koordinerende funktion med kommunerne

Team24syv 

Åstrupvej 53b, 9800 Hjørring

CVR: 39221756

Kontakt os

Hovednr.: 24 79 87 81

Telefon: 51 15 68 02

E-mail: info@team24syv.dk

Sikker E-mail: sikkerpost@team24syv.dk