Akut anbringelse (3+3)

Serviceloven § 4 stk. 4

Team24Syv tilbyder akut anbringelse af børn og unge efter Lov om Social Service § 4 stk. 4. Denne ydelse kan foranstaltes i en periode på 3 uger med mulighed for yderligere 3 ugers forlængelse:

”Ved akut behov for at placere en borger, hvor der ikke findes et egnet godkendt tilbud, kan et ikke-godkendt tilbud dog indgå i kommunens forsyning i op til 3 uger uden socialtilsynets godkendelse. Socialtilsynet skal orienteres om anvendelsen og kan, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om forlængelse af anvendelsen i yderligere 3 uger. For en gennemgang af reglerne om godkendelse af sociale tilbud henvises til Vejledning om socialtilsyn.

Vores tilbud om akut anbringelse omfatter børn og unge i hele landet, men med beliggenhed i Hjørring hjælper vi særligt mange i Region Nordjylland, så som Frederikshavn, Brønderslev og Aalborg

Hvorfor en akut anbringelse?

En akut anbringelse i døgnregi kan i nogle tilfælde blive nødvendig, hvis et barn eller en ung vurderes at mistrives så meget i hjemmet eller i et tilbud, at der er behov for et hurtigt miljøskifte. Det kan eksempelvis være:

  • ​Sammenbrud i anbringelse ved plejefamilie
  • ​Sammenbrud i anbringelse ved opholdssted
  • ​Akut behov for anbringelse

Denne timeout periode kan give mulighed for at opkvalificere valg af næste foranstaltning/opholdssted.

Ligeledes giver det den anbringende kommune 3-6 uger til at finde et tilbud, der kan genskabe trivslen hos barnet eller den unge.

Gennem Team24Syv udarbejdes der i perioden en rapport, der beskriver barnets eller den unges udfordringer, potentialer og effektive indsatser, der kan bidrage til fx tilpasning i udarbejdelsen af handleplaner efter §§140 og 141.

Vi tilbyder i denne løsning erfarne, uddannede pædagoger og socialrådgivere. Dette kan medvirke til en potentiel god overgang til opstarten på et mere permanent tilbud.

Ligeså tilbyder vi gerne deltagelse på et personalemøde med overlevering til en samlet personalegruppe, således at det videre forløb successikres bedst muligt

Hvor anbringes barnet eller den unge?

Tilbuddet er matrikelløst. I samarbejde med anbringende kommune etableres en passende fysisk ramme for foranstaltningen.

En akut anbringelse i praksis

En akut anbringelse er en intensiv foranstaltning med en normering på 1:1 24 timer i døgnet. Dette skal sikre barnet eller den unges mulighed for at genvinde trivsel, ligesom det sikrer Team24syv bedst mulig forudsætning for at lære barnet eller den unge at kende.

​Personalegruppen består af erfarne pædagoger, som matches efter borgerens behov.​​

Vi tilbyder også bostøtte og familiebehandling. Læs mere her.

Team24syv 

Åstrupvej 53b, 9800 Hjørring

CVR: 39221756

Kontakt os

Hovednr.: 24 79 87 81

Telefon: 51 15 68 02

E-mail: info@team24syv.dk

Sikker E-mail: sikkerpost@team24syv.dk