Skolevægring​

Indsats i forhold til skolevægring for socialt udsatte børn og unge.

Målgruppen for indsatsen er socialt udsatte børn i 1 – 9 (10.) klassetrin.

Indsatsen er fordelt på praktisk pædagogisk støtte, samarbejde med kontaktperson i skolen, individuelle samtaler med barnet og forældrene.

Praktisk pædagogisk støtte

Der vil ofte være behov for at skabe en sund struktur i hjemmet der understøtter barnets skolegang. Indsatsen vil ofte starte tidligt om morgenen ved, at barnet støttes i at komme op, morgenrutiner, pakket skoletaske og madpakke mv.

Et besøg om eftermiddagen kan indeholde en evaluering af dagen, forberedelse til næste skoledag, skoletaske, rent tøj evt. meddelelser fra skolen, der skal reageres på.

Indsatsen kan også inkludere familiens samlede hjemmesituation, hvor der er behov for at få skabt nogle bærende strukturer i familien hverdag.

Samarbejde med skolen

Støtteperson for barnet, vil være kontaktperson for skolen. Såfremt der opstår situationer på skolen, kan informationen umiddelbart deles og følges op i den hjemmebaserede indsats. Støtteperson vil deltage, sammen med forældrene, i alle møder vedr. barnet på skolen. Dermed skal der sikres sammenhæng mellem indsatsen i hjemmet og skolen, med henblik på at måle progression i indsatsen.

Individuelle samtaler med barnet og forældrene

I forhold til individuelle samtaler med barnet og forældrene kan der tages udgangspunkt i forskellige tilgange – det væsentlige er at der tages udgangspunkt i barnets og familiens individuelle opfattelse af årsagen til skolefravær.

I denne proces, vil det være væsentligt at inddrage skolen, da barn, forældre og skole har det samme udgangspunkt for forståelsen af årsagen til fravær.

Tilrettelæggelse af indsats

I første omgang vil der blive tale om afdækning af årsagen til skolevægringen. Med andre ord kan den generelle familiestruktur være grunden til skolevægringen. Den pågældende afdækning kan ske i et samarbejde mellem tema24syv og kommunens fagfolk. Efter afdækningen er fuldendt, iværksætter/tilrettelægges den specifikke indsats i familien.

Team24syv har mange års erfaring indenfor hjemmebaseret indsats og kan derfor bistå til en fyldestgørende årsagsafdækning.

Den reelle indsats kan i samarbejde med team24syv effektueres med kort varsel og indeholde en høj grad af fleksibilitet, da indsatsen ofte udføres i døgnets ydertimer.

Endvidere kan den 3-delte indsats justeres løbende, hvis der ex. i en periode er behov for at have øget fokus på at skabe en bæredygtig familiestruktur og i samme periode pausere fokus på skoledeltagelse.​

Team24syv 

Åstrupvej 53b, 9800 Hjørring

CVR: 39221756

Kontakt os

Hovednr.: 24 79 87 81

Telefon: 51 15 68 02

E-mail: info@team24syv.dk

Sikker E-mail: sikkerpost@team24syv.dk